Οι ερωτήσεις μου

Ερ: will it fit on a Beta fpv 65x frame and beta motors?

Ερώτηση από Julio Faudoa επί 2019-04-05 18:30:24

punkbuster yes.. it will fit on 65x frame.

2020-03-04 10:36:56 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)

Ερ: will it fit on a Beta 65x frame and Beta motors?

Ερώτηση από Julio Faudoa επί 2019-04-05 18:34:53

BG455354016 I’m using it in a snapper7, I think it fits in beta 65x frame too

2020-01-27 13:58:06 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)