Οι ερωτήσεις μου

Ερ: can work with 8860 flytec crawler??

Ερώτηση από skreiker επί 2020-09-27 12:44:53

Jaye no

2020-10-07 22:59:59 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)

Ερ: i would like to ask you if it fits on a console Mitsubishi ASX 2010 model ???

Ερώτηση από skreiker επί 2020-02-21 16:27:33

Ander it is 7 inch universal type player, you can constrast its size with your car raido, some special cars need a special fascia panel,canbus box and a power cable.

2020-03-05 05:35:11 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)

Ερ: can be mounted on

Ερώτηση από skreiker επί 2020-02-24 16:04:15

Mobxweez it is 7 inch universal type player, you can constrast its size with your car raido, some special cars need a special fascia panel,canbus box and a power cable.

2020-03-05 01:57:56 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)

Ερ: can be mounted on Mitsubishi asx 2010

Ερώτηση από skreiker επί 2020-02-24 16:04:39

FreshalScram not sure, it is 7 inch universal type player, you can constrast its size with your car raido, some special cars need a special fascia panel,canbus box and a power cable.

2020-03-05 01:57:49 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)

Lynn you can buy a new car ,not expensive

2019-12-18 04:11:24 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)

Brizaxb Hi,this is HS brand controller,it may not suitable for other brand like flytec

2019-12-11 03:37:57 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)

Bandsharm Hi,this is mn model brand,it may not suitable for other brand like flytec

2019-12-11 03:37:17 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)