Οι ερωτήσεις μου

Ερ: Can you supply larger unit. We are looking for 1x1x1m printer

Ερώτηση από MANOS επί 2020-04-08 10:31:17

BG121013355 It’s a rigid printer frame assembly, not a box !

2020-10-04 04:31:00 Βοηθητικός (1)
Απαντήσεις (5)