Οι ερωτήσεις μου

Ερ: Is it a wind turbine generator, or it's just the blades?

Ερώτηση από evrodelta επί 2020-08-13 03:38:06

Heat a wind turbine generator

2020-08-15 00:42:12 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)