Οι ερωτήσεις μου

Ερ: how to choose for 4 or 5 wire

Ερώτηση από marocco επί 2018-03-23 06:03:27

jpdc1 5wire

2019-10-04 07:44:39 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)

Ερ: Hi, what are the washing recommendations

Ερώτηση από morocco επί 2019-08-09 03:14:32

8888995 Hand wash or machine wash can be. Don't wash too hard.

2019-08-09 06:01:46 Βοηθητικός (1)
Απαντήσεις (1)

Ερ: hi i would like to know how install this switch. do you have an installation schema?

Ερώτηση από marocco επί 2019-01-24 10:28:43

Pyrrhuline hi,you can contact customer service cservice@banggood.com or live chat. They would help you.But the suppriler is on Spring Festival holiday,need to wait some days.

2019-01-29 20:22:21 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)