Οι ερωτήσεις μου

Ερ: What kind of oven heats only up to 100 degrees?

Ερώτηση από flowin_through επί 2024-03-06 02:59:17

BG113217541 You put it in the thing you want to cook. not otside in owen. I presume a 100 degree chicken or steak is well beyond finnished 😉

2024-04-19 09:50:18 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)