Οι ερωτήσεις μου

Ερ: This camera has a Digital Zoom. Not an Optical Zoom. There is a false answer above.

Ερώτηση από chris.mills επί 2019-09-24 15:03:39

peretrans Gracias

2020-09-20 05:07:20 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)