Οι ερωτήσεις μου

Ερ: Product for Samsung Note 8

Ερώτηση από honzapo επί 2017-12-15 04:16:46

raphaeltj Yes. But is slow charger ok

2018-10-14 07:20:56 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)