Όλα τα μηνύματα

Ερ: Can I get this with a thinner wall, or smaller outer diameter?

Ερώτηση από kelly επί 2021-06-03 08:16:06

MIXED да. можно и очень качествено.

2021-06-04 05:18:25 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: What is the maximum mA output it will allow?

Ερώτηση από BG181163834 επί 2020-04-16 08:00:34

MIXED HH1

2020-04-30 04:00:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)