Όλα τα μηνύματα

Ερ: do you have bluedio v2 or ufo and if yes what will be the prize

Ερώτηση από BG501121133 επί 2023-11-11 09:38:54

huseyinterzi06 Dostum daha açıklayıcı yazar mısın?

2024-02-05 02:21:10 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Hi! Is it suitable for use with a MacBook Pro?

Ερώτηση από BG375554571 επί 2023-12-30 10:54:12

huseyinterzi06 chirp uygulaması yükleniyorsa kullanabilirsiniz.

2024-02-05 02:20:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does it support Android Auto? For connecting my Smartphone?

Ερώτηση από SquadScope επί 2019-10-06 12:52:24

huseyinterzi06 Uygulamaile aktarabilirsiniz.

2023-09-19 01:39:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)