Όλα τα μηνύματα

Ερ: Does Anyone how to program this ESC? Thanks.

Ερώτηση από Banshee99 επί 2018-11-10 10:05:39

xenoblade Not programmable

2019-09-13 03:40:09 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: reverse

Ερώτηση από Banshee99 επί 2018-11-09 01:15:10
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

Ερ: Can it work with original V911 transmitter?

Ερώτηση από Banshee99 επί 2018-10-22 09:42:48

zengjiewen NO, Buy it here: https://www.banggood.com/WLtoys-V911S-RC-Helicopter-Parts-2_4G-4CH-Transmitter-p-1361856.html?rmmds=search&ID=42482&cur_warehouse=CN

2018-10-25 06:57:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)