Όλα τα μηνύματα

Ερ: does this work with google products?

Ερώτηση από PaddedThought επί 2020-12-30 10:24:44

kostas21051969 No, not working.

2021-12-31 02:45:21 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

The seller 14 inches need to wait about 7 days

2020-12-19 12:26:24 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Bansil The height is 1cm. For the new mandolin, the height of the bridge will be a little higher, and the bridge will be lower after long use, making it easier to handle. If you want to adjust to a suitable height, you can use a knife to adjust the bridge, but we don’t recommend this

2020-09-21 01:58:14 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: will kingspec ssd fit this?

Ερώτηση από PaddedThought επί 2019-01-07 10:22:46
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

Ερ: Are these true UV lights? Do they light up florescent colours?

Ερώτηση από PaddedThought επί 2018-09-21 08:58:54

Leonk It seems do not the true UV light. But they light up fluorescent colors.

2018-10-04 01:36:52 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: does thhis guitar also have the champagne glass inlaid in the middle of the head stock?

Ερώτηση από Jeff Long επί 2018-08-23 05:51:50

PaddedThought no

2018-09-04 10:21:48 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)