Όλα τα μηνύματα

dan35rc Hi, I have converted mine to brushless, nit a good idea it became to fast and uncontrollable, I had to convert it back to brushed.

2022-01-10 03:58:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: How do I bind the receiver to my original remote?

Ερώτηση από Simonizer επί 2020-05-20 10:36:14

dan35rc Normally should do it by it's elf but on the receiver or esc you should have a small bind button

2021-11-08 01:55:48 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: can i put these on my mn 86??

Ερώτηση από BG101712641 επί 2021-11-07 06:15:12

dan35rc They are to big to fit the MN 86.

2021-11-08 01:53:35 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Is it compatible with FY10 ?

Ερώτηση από Grandmaitre επί 2020-06-07 02:34:02

dan35rc Yes it is

2021-10-31 01:54:26 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)