Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is the shaft ground down flat on one side for using a grub screw?

Ερώτηση από Philip Steiner επί 2019-01-10 09:37:18

robmcfarlane Yes,the shafts on these motors has a flat running all down one side

2019-11-15 05:04:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)