Όλα τα μηνύματα

BG514355715 Yes, you can if you don't have the quantity option in the ad, I recommend contacting the seller and asking for information about the desired quantity and entering into an agreement with him.

2022-02-27 08:31:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: how to send back the item?

Ερώτηση από BG181134843 επί 2020-12-30 07:16:28

BG514355715 I believe that the same way it was sent to the buyer, it is more effective.

2022-02-27 08:27:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: What amperage does it work with 100% cycle?

Ερώτηση από BG415543421 επί 2020-08-22 08:52:31

BG514355715 yes, 100%

2022-02-27 08:26:07 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)