Όλα τα μηνύματα

Ερ: is it licence free in India. what is the frequency for this device

Ερώτηση από iannspr επί 2020-01-08 10:28:07

Partocracy Yes, but you need to contact them for the licence. Frequency Range: FRS

2020-02-04 01:23:02 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)