Όλα τα μηνύματα

Ερ: out put voltage in 3 phase ?

Ερώτηση από Muthu Samy επί 2019-02-16 11:17:41

BG441164105 no! The output is 230v

2021-05-24 12:22:12 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (10)