Όλα τα μηνύματα

Ερ: What is the difference between Protected and Unprotected 18650 batteries?

Ερώτηση από popkamick επί 2019-08-23 10:06:16

skipweasel Ifyou let a lithium (or many other sorts) battery go completely flat it can lose capacity, or be totally trashed by being driven backwards by the other cells in the stack. A protected cell has a small thin circuit board stuck on the end which controls charging and discharging to reduce the chances of damage. The drawback can be they're a bit more fragile and a tiny bit longer. Most times you can get away with the change in length, but not always.

2019-08-25 04:31:03 Βοηθητικός (3)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Does the wheel come in a choice of 5 sizes (24/26/27.5/29 and 700C)?

Ερώτηση από popkamick επί 2019-08-08 08:55:36

Aureity 26 and 700C

2019-09-04 05:02:55 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ingression standard size

2019-09-04 04:59:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)