Όλα τα μηνύματα

Ερ: what is the size thread of input gaz?

Ερώτηση από Ahmed επί 2021-06-22 12:55:29

The seller Outlet connection thread: 12*1 Inlet connection thread: G5/8

2021-06-23 01:17:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)