Όλα τα μηνύματα

Winnn no there is not a temperature sensor. Only smoke sensor but where smoke is, is fire so it's good enough.

2021-03-20 06:47:51 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Winnn internal 6cm and external 8 cm

2021-03-17 01:14:51 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)