Όλα τα μηνύματα

Ερ: does it come with 3pin power cable?

Ερώτηση από ayobcode επί 2018-11-12 11:02:50

BG454816432 Yes it’s come

2022-03-18 12:51:01 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

RCdroidFPV Iwould say same firmware. But channel scanning works fine.

2021-04-21 01:31:03 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: is this IR filter or IR block? what is the FOV in degree?

Ερώτηση από ayobcode επί 2018-01-19 01:05:44

Kayhan FOV is 165 ir block

2020-10-03 12:18:14 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: banggood, please send me one for me to test it out.

Ερώτηση από ayobcode επί 2018-07-31 05:41:19

Andrewjd24 Yes with a go pro as well that comes with yes? and a 7 not the 8...! One of my arms broke on literally my 1st tiny tumble.... Wouldnt even call it a crash.. Just get something with better arm design like the floss or alien... for a powerful 6 inch anyway..

2020-01-21 11:39:57 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: 2019. put a new receiver with 48ch. surely your sale bump higher.. come in aomway!

Ερώτηση από ayobcode επί 2019-02-02 12:39:13

Animeboynz a newer version with that feature does exist

2019-09-11 02:14:53 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: is this rcinpower product line?

Ερώτηση από ayobcode επί 2018-11-03 06:03:49

Martin Yes, but oddly they don't list it on their website.

2018-11-04 03:55:19 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: fit predator mini v2?

Ερώτηση από ayobcode επί 2018-10-24 09:14:55

Pinfar yes,it is

2018-11-01 08:55:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: does it works with predator mini v2?

Ερώτηση από ayobcode επί 2018-10-24 07:25:16

Tjb4764 yes

2018-11-07 02:43:24 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: when start selling?

Ερώτηση από ayobcode επί 2018-10-14 03:40:28

Filiferous It is selling now.

2018-11-02 02:15:12 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: the price is a joke.

Ερώτηση από Dumbledumb επί 2018-09-18 03:41:35

ayobcode agreed

2018-10-08 03:43:44 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)