Όλα τα μηνύματα

Ερ: how big is the machine

Ερώτηση από Seodi επί 2020-08-05 11:25:10

BG224855735 The size (in millimeters) is mentioned in one of the pictures. The capacity is in the specifications.

2020-11-13 12:42:48 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)