Όλα τα μηνύματα

Ερ: You say its a mains power unit. is it 110V or 220V?

Ερώτηση από BG474611374 επί 2021-12-29 02:46:51

dzurovac In my case, the device was supplied with an EU mains adapter with two poles on the input side, AC 50-60Hz from 100V up to 240V and on the output side with a USB connector type A, 5V@2A DC. A USB A to USB micro cable was also included.

2021-12-29 05:55:44 Βοηθητικός (3)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (7)

Ερ: porque os fretes estão Tam caros? acho que esses valores para entregar não tá justo!

Ερώτηση από alves77 επί 2020-07-31 03:08:48

dzurovac Seo pre o no combinar com voc, tente outro fornecedor :-) Talvez o fabricante.

2021-12-22 04:41:22 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: the wire will be tall enough for ender 5 ?

Ερώτηση από BG191818423 επί 2021-09-20 06:53:51

dzurovac This kit is fully compatible with all versions of Ender 5, so the cable length will suit you.

2021-09-21 02:35:10 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Is it ok for CR-10 V3?please

Ερώτηση από BG255515415 επί 2021-09-05 10:24:19

dzurovac Unfortunately, I don't own the printer you mention, so even my answer can't be 100%. It is best to ask the same question directly to the manufacturer via this page: www.creality.com⁄goods-detail⁄creality-cr-touch. In my opinion, BL-touch will be compatible with your printer, because the compatibility applies to all its versions, as listed here: www.creality3dofficial.com⁄products⁄creality-cr-touch Wide Compatibility: Ender Series: Ender-3 ⁄ Ender-3 pro ⁄ Ender-3 V2 ⁄ Ender-3 MAX ⁄ Ender-5 ⁄ Ender-5 pro ⁄ Ender 6 CR Series: CR-10 Only applies to 3D printers with a 32-bit 4.2.2 ⁄ 4.2.7 motherboard. I wish you a lot of fun with balancing the print base.

2021-09-06 07:44:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: why do you think this thing is worth 34$au cause that thing is sold a bit cheaper else where

Ερώτηση από Amitpradhan11 επί 2021-08-03 06:55:54

dzurovac If you know where, buy it there. There is nothing easier. The price always depends on the relationship between supply and demand.

2021-08-03 09:12:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

dzurovac This is the original Creality BL Touch, exactly as Banggood offers it.

2021-07-11 08:12:17 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: Would this fit creality 3v2?

Ερώτηση από BG362817191 επί 2021-05-20 08:19:33

dzurovac I can't answer this question because I don't own the 3v2 creality model. I bought it for Ender 3 Pro and it's still on the way.

2021-05-20 08:42:36 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)