Όλα τα μηνύματα

Ερ: 60amp esc will work

Ερώτηση από BG401865535 επί 2021-08-28 09:10:54

Paldic Yes

2021-10-06 12:13:37 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: 20amp ESC will work

Ερώτηση από BG401865535 επί 2021-09-06 11:55:58

Paldic No. The manufacturer recommends ECS 50A

2021-10-06 12:13:12 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Paldic Thisis not a mistake.

2021-09-22 02:50:57 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: will it fit for 6mm smooth rod??

Ερώτηση από Levy επί 2019-01-08 08:48:00

Paldic Only for outer diameter 8 mm rails.

2021-08-24 03:13:00 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)