Όλα τα μηνύματα

etrusco After more than a month of use I confirm my satisfaction. I use a mixture of soap and water in a 1: 1 ratio but surely each type of soap will need its own specific mixing.I would like to propose to the manufacturer a small modification, that is a support base that is not rounded like the current one. In fact, when the dispenser is almost empty, most of the weight is in the upper part (battery, electronics, mixing pump, etc.) and this makes it unstable and subject to falls.Apart from that I am very happy with this purchase.

etrusco 26/03/2021
0
Σχόλια (1)

Ερ: the Italian language is not present in this device?

Ερώτηση από etrusco επί 2020-09-27 04:01:31

Pusshdad123 support multi language.

2020-09-30 03:48:10 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: I would like to know the diameter of the water inlet and outlet pipes. Thank you

Ερώτηση από etrusco επί 2020-04-17 05:14:58

XuYaokun Inlet And Outlet Caliber:32mm,25mm

2020-04-27 10:34:22 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)