Όλα τα μηνύματα

Martin This is a firmware question only. The R-XSR is both compatible with ACCST (1 & 2) and ACCESS. Same thing with FCC and EU-LBT. Just flash the firmware you need.

2021-11-06 04:23:22 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)