Όλα τα μηνύματα

The seller Hello, the transformer is fixed with screws, and the primary of the transformer should be wrapped with a heat shrinkable tube

2021-10-09 12:38:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: How big is it?

Ερώτηση από JayGeeBSE επί 2021-09-18 04:02:25

The seller Hello, it's size is 23x23x23cm(unfolded).

2021-09-21 08:30:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: What are the motor and shaft dimensions?

Ερώτηση από JayGeeBSE επί 2021-05-22 09:13:28

gugi9000 1.5 mm

2021-05-23 06:13:34 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: I think you have the maths wrong. I suggest the 6 pole max rpm is 70,000, not 7,000.

Ερώτηση από JayGeeBSE επί 2021-03-30 07:00:43

Element Thanks for your correction, we will correct it.

2021-04-06 10:58:37 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Conatus hello, we will consider about it.

2020-11-08 08:14:08 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is one motor ccw and the other cw?

Ερώτηση από cymecznik επί 2020-10-11 02:28:17

JayGeeBSE You can see they are in the photos. The props are twisted opposite ways.

2020-10-19 07:41:04 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: How do you connect servos using PWM? The 8 pads down the side plus 5V and 0V?

Ερώτηση από JayGeeBSE επί 2020-07-30 06:05:49

dicksanchez GND (0V) to the black (or dark brown) wire of servo, VCC (5V) to the red wire (in the center of connector) and one of PWM signals CH1...CH8 to the white (or orange) wire of servo. On the photo of the receiver board the row of PWM outputs is incorrectly marked as PPM.

2020-07-30 06:47:24 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)