Όλα τα μηνύματα

Ερ: do you need a hub to connect to the app?

Ερώτηση από huskymitch επί 2020-06-04 08:09:32

MezMez69 no, bluetooth from your phone and the app is enough

2020-06-05 01:48:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (8)

Ερ: home kit compatible?

Ερώτηση από Frigo_ επί 2019-02-02 11:12:17

MezMez69 don'tknow

2019-11-19 01:36:21 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)