Όλα τα μηνύματα

Ερ: Que cartão Nano-Nano-SIM deve ser utilizado neste kid smart watch?

Ερώτηση από jma_tavares επί 2021-03-13 08:32:51

BG413716171 It fits a MICRO sim card

2021-05-18 05:04:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)