Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is it one or three piecies within the price of 27 euros?

Ερώτηση από Tommy4fun επί 2021-03-22 03:20:17

BG168230150 three pieces that can be connected together or separated with connecting wires that come with it.

2021-03-22 07:58:53 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)