Όλα τα μηνύματα

Ερ: Dove sono i punti di collegamento dell'alimentazione ?

Ερώτηση από tonci2000 επί 2020-09-17 01:39:13

Cassie there are Marked on the circuit board

2020-09-25 10:41:42 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Do you need a heat sink?

Ερώτηση από tonci2000 επί 2020-04-29 02:15:10

Panacea It needs a heat sink.

2020-04-29 09:01:22 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Arriva gia montato ?

Ερώτηση από tonci2000 επί 2020-04-21 01:01:28

Mondegreen È stato assemblato.

2020-04-29 04:21:22 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)