Όλα τα μηνύματα

Ερ: What is the weight of the antenna assembly?

Ερώτηση από soundblaster επί 2019-04-13 10:45:08

Cambes 64 gr con todo

2020-01-07 12:53:58 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does it work on an Arduino card?

Ερώτηση από antoineschlaflang επί 2019-09-02 01:23:33

soundblaster yes. sure.

2019-12-16 05:15:07 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: it will work with Futaba sg14?

Ερώτηση από steveray επί 2018-09-11 11:16:20

soundblaster Maybeif the connectors fit.

2019-12-16 05:13:11 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: how many batteries can you connect? thanks for the answer

Ερώτηση από dani999 επί 2019-12-10 07:16:56

soundblaster TheTP5400 chip is used on the board. Use the documentation for this chip.

2019-12-16 05:12:05 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

soundblaster All information is available on the manufacturer’s website ydlidar.com/download Including: Doc, SDK, Tools

2019-11-11 12:39:41 Βοηθητικός (4)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: which is better for ROTG01, this pagoda or stingpad ?

Ερώτηση από Hargono Setiadi επί 2018-03-09 09:41:30

soundblaster Each of these antennas is characterized by a radiation pattern and gain. These values are different for different kinds of antenna applications. There is no perfect antenna. Do not be afraid to experiment ...

2019-04-10 01:41:01 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

soundblaster Regular means without opening and reworking the device is not possible. Inside is a two-color LED. We see its glow. Nobody forbids to change the LED to another. All that you will do is opening the device at your own peril and risk.

2019-02-04 02:00:45 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: What is the plug diameter? 4.0 mm or 4.8 mm ?

Ερώτηση από Jisang Gim επί 2018-12-02 04:00:47

soundblaster 4.8 mm

2019-02-04 01:45:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)