Όλα τα μηνύματα

Ερ: does it has Bluetooth calls and microphone

Ερώτηση από Takisg3 επί 2023-07-31 09:53:05

The seller If you need to use your phone to make calls or use the mobile watch linkage function, please make sure to connect Bluetooth beforehand. Without Bluetooth connection, you cannot make calls.

2023-08-02 05:23:37 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: this is version 8/256gb with greek menu?

Ερώτηση από Takisg3 επί 2021-06-20 12:43:33

Vormulac Ειναι η global εκδοση που εχει μεσα κανονικα Ελληνικα.

2021-06-20 12:48:08 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (7)

Ερ: does it make calls directly from the watch?

Ερώτηση από Takisg3 επί 2021-07-22 02:03:29

Alfpereira If you can make calls, because you can put a SIM card. You can also do it via bluetooth. Greetings

2021-08-06 10:29:02 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)