Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is it compatible with Eachine E6 transmitter?

Ερώτηση από BobbyDikov επί 2021-10-17 05:29:22

BG937139413 No

2021-10-17 11:06:56 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: I got omp m1 sfhss protocol and dx6i transmitter. How i bind it to them?

Ερώτηση από BG937139413 επί 2021-05-12 08:58:46

ABDDWDSHA connect the satellite to normal receiver temporary to bind

2021-10-14 01:51:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: hello, can work with omphobby m1? i wanna buy the m1 and connect with this radio control. thanks

Ερώτηση από BG223411164 επί 2021-04-09 07:40:36

BG937139413 What changes are needed for the transmitter for the opm m1? I just connected to the helicopter but it doesn't go high

2021-05-12 07:37:50 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)