Όλα τα μηνύματα

Ερ: what kind of laser do I need to engrave on jeans?

Ερώτηση από BG571817579 επί 2020-02-15 11:35:03

brunoneves786 it depends on what you want to engrave. if you want to engrave on grayscale it would be a 405nm One, but on my experience, i use more the 450nm one and engraves in more materials.

2022-07-07 05:26:14 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: What is the speed and torque of the moter in 50 kg weight

Ερώτηση από Arul Prakash επί 2017-12-13 08:46:25

speedyscj I got the 250w and not even 50kg. its not moving. any suggestions

2021-08-07 07:07:22 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)