Όλα τα μηνύματα

Ερ: how to use with lightning.. i have OTG for ios but is not working

Ερώτηση από minhthuan επί 2022-09-27 02:25:25

BG161840431 Hello, if you’re asking if I think you can use when thees is lighting? I don’t see why not unless you plan on just being out in the open and then I would probably say it might not be so smart. Stay safe 😊

2022-10-02 11:49:15 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: India.me.item.why.nahi.aata.hai

Ερώτηση από BG217656344 επί 2022-09-09 05:46:21

BG161840431 I am sorry I don’t understand the question? It did come with a camera, if that is your question?? Have a great day 😊

2022-10-02 11:44:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: i am an XL, sometimes L. what's my size in number?

Ερώτηση από BG401232152 επί 2022-03-13 12:42:10

BG161840431 Hello, I would say if you are a extra large then I would buy 16 . I wear a ten so I buy a extra large and usually it fits. Hope you order and enjoy it . I am quite happy with it. 😋

2022-10-02 11:42:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: does it support 3s lipos?

Ερώτηση από Breezzy επί 2022-05-09 08:56:55

BG161840431 Not sure what you are asking? Please clarify. Thanks

2022-05-11 10:57:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Its battery lasts only 7 hours, without using the watches. Why

Ερώτηση από Stefanidou επί 2022-05-08 04:35:37

BG161840431 Hi! I am guessing but would venture to say that they don’t come with strong batteries in the first place. And if you are running apps that will quickly eat up your battery,!

2022-05-10 11:09:55 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: why does the battery last 7 hours on both watches?

Ερώτηση από Stefanidou επί 2022-05-09 09:54:05

BG161840431 Good question. Is it a new one?If so could be that there is way too much stuff on it?

2022-05-10 11:06:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: How many devices does this router can support at any time?

Ερώτηση από MikeTG επί 2020-09-09 08:00:57

BG161840431 Can it be hacked?

2022-02-10 11:14:34 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)