Όλα τα μηνύματα

Ερ: hello, tig welding done?

Ερώτηση από BG211245551 επί 2021-03-12 01:43:11

سلة جدة غالباً لم افهم السؤال سأجيب على حسب مافهمت،، اريد اللحام mig and tig حسب العلومات المذكورة في صفحة الاعلان

2021-03-21 07:30:22 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

سلة جدة من المستحيل ان يكون الارتفاع ٤ امتار

2021-03-21 07:27:41 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: المفتاح لا يقبل البرمجة ماهو السبب

Ερώτηση από سلة جدة επί 2018-10-18 04:44:13

Riparian Maybe you can use the contact us to contact the banggood customer service team.

2018-11-02 01:40:10 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)