Όλα τα μηνύματα

Ερ: IT is the Mini Pro?

Ερώτηση από Joepein επί 2021-04-28 10:33:42

MarcioABR zino mini pro

2021-04-28 10:51:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Hello I would like to know if this battery is used to control the hubsan zino pro model ht016p?

Ερώτηση από soaresjunior επί 2020-12-20 04:34:47

MarcioABR Yes! It works on the Zino Pro controller. I installed this battery on my Zino Pro.

2021-02-09 09:40:50 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)