Όλα τα μηνύματα

Ερ: made by it ?

Ερώτηση από BG411843812 επί 2021-09-27 05:42:39

BG491699378 if you really want understand and compare imperial with metric then this makes it very easy to do it.

2021-09-27 07:36:07 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: dose it work with Bosch FSN rails?

Ερώτηση από mattnelson84 επί 2021-07-27 04:00:44

BG491699378 yes it should with most if not all tracks, otherwise grind off a bit if need be

2021-07-27 05:07:41 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: when you have white again?

Ερώτηση από BG451415531 επί 2021-06-13 04:27:50

BG491699378 When the Gas Lift fails after less than a month of use & they fail to consider doing anything to fix it. I am no more than 100kg even less with my legs on the floor. The chair & cushioning is ok but when the Gas Lift fails it drops down in less than a minute, which is very annoying as it defeats the purpose of being ergonomic. I think you should try another brand.

2021-06-13 07:54:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)