Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is it compatible for flir due with panthom 4?

Ερώτηση από BG552111162 επί 2021-06-14 08:39:16

Darken Not

2021-06-14 12:58:31 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: It can fit for sjcam4000 wifi?

Ερώτηση από BG103819491 επί 2021-02-10 12:01:11

Darken I do¨nt know. I have Runcam.

2021-02-11 02:45:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is it designed to hold AA or AAA standard batteries?

Ερώτηση από BG405069232 επί 2020-09-24 10:01:56

Darken Not Never! It Is For 18650 Li-Ion Battery. Serial Connection is 7,6V

2020-09-25 03:31:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)