Όλα τα μηνύματα

Ερ: funziona anche come soffiato realtà per pulire?

Ερώτηση από LeonHardoPala επί 2021-09-03 03:02:37

Panxris No, too little air flow

2021-09-09 06:57:37 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Panxris I think the production is terminated. Buy the X3 pro

2021-09-09 06:56:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Can you switch off the light?

Ερώτηση από DerKlotz επί 2020-12-07 04:11:08

Panxris Yes you can

2021-09-09 06:55:52 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: what is the best voltage for strorage ?

Ερώτηση από gasimako επί 2021-08-19 03:17:50

Panxris You would want to have some juice for an emergency start so 80 to 90% should be perfect in my opinion.

2021-09-04 11:27:50 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: does it has warranty?

Ερώτηση από BG325338151 επί 2021-02-07 08:36:27

Panxris Yes 12 months

2021-09-01 02:38:57 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Can I control the rgb lighting of the device? I see no option in the app.

Ερώτηση από Kostas Pablo Garcia επί 2021-08-17 08:48:57

Panxris I cannot find one as well. I have just recieved it. I hope I can find it if there is one.

2021-08-17 08:57:27 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Panxris Only remotely controlled via the supplied ir controller. But you can purchase a smart it transmitter to control it from outdoors.

2021-08-04 02:44:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)