Όλα τα μηνύματα

Ερ: Hello please seller are they connected with Arduino board?

Ερώτηση από BG494817484 επί 2021-10-01 02:45:16

The seller Yeah,that is OK.

2021-10-06 10:36:00 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: what is the App for this bluetooth relay please?

Ερώτηση από BG494817484 επί 2021-06-03 11:51:13

The seller http://myosuploads3.banggood.com/products/20200317/202003170407578V3BT21A08.rar

2021-06-07 03:43:24 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)