Όλα τα μηνύματα

Ερ: Did you fix an issue with not working optical output?

Ερώτηση από Skill3r επί 2021-09-19 04:38:36

n1k1ru Have you tried another optical cable?

2023-07-04 12:50:08 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Sd kartyát tartalmaz, vagy nem is kell? Egy telefonon két v380 p használhatok?

Ερώτηση από Lacika επί 2023-06-26 06:49:49

n1k1ru No it doesn't have SD card, you must buy it by yourself. You can add more than one camera in V380Pro program.

2023-07-04 12:49:19 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does it work in PS5?

Ερώτηση από Tolord επί 2021-11-09 11:54:47

n1k1ru NO!!!

2023-05-18 06:16:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: it can be in xbox 360

Ερώτηση από BG531817414 επί 2022-01-29 12:16:59

n1k1ru Yes.

2023-05-18 06:15:15 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)