Όλα τα μηνύματα

Ερ: Do you plan to restock black variant for CZ warehouse?

Ερώτηση από NinjaRiderr επί 2021-10-05 05:24:39

The seller Expected in 3 months

2021-10-05 10:13:30 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: How much is the manufacturer's warranty time??

Ερώτηση από BG493122045 επί 2020-10-18 08:45:00

NinjaRiderr There's warranty, but don't expect any after sales support from bmax in case of issues. Check their forum, only few users try to help, but there's zero tech support from bmax in my opinion. Good luck!

2022-02-01 03:07:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

NinjaRiderr Hi there, there is no locking mechanism, but it's harder to close, in my opinion.

2022-02-01 02:48:15 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (7)

Ερ: Can this be used as a Digital police scanner?

Ερώτηση από BG512523644 επί 2021-10-10 05:01:35

NinjaRiderr As user above already mentioned, it depends which frequency they use. Anyway, I don't think walkie talkie is good choice for this. try search inet for dedicated and suitable devices.

2022-02-01 02:43:57 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: It throw blue screens every hour of use like old bmax y13?

Ερώτηση από NC164950677 επί 2020-10-13 03:00:55

NinjaRiderr I had multiple BSODs raising from first win startup. Win was not even activated. Really dissatisfied with the this model and support too.

2022-01-16 04:23:57 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: once charged how long does charge last

Ερώτηση από BG165751387 επί 2021-01-19 09:56:45

NinjaRiderr I have been using it daily for a months without additional charging. I bought it just recently.

2022-01-13 10:48:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Compatible with huawei p30 pro 40w charge?

Ερώτηση από Szaki33 επί 2021-07-28 04:37:11

NinjaRiderr Unfortunately not. Only fast charging in my case.

2022-01-13 10:46:23 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: USB-C 1 port can support output 100w? Or it´s port1 port2

Ερώτηση από norbertopereira8 επί 2021-10-11 07:59:03

NinjaRiderr Both USB-C ports can deliver 100W, but only one port at a time. C1 supports max 65W and C2 max 30W if they are used simultaneously.

2021-10-11 08:14:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

NinjaRiderr Hi there. It's not really 6hrs. It depends what do you do like when you dim the display etc.,run just basic apps... max. time on battery is around 4-5 hrs in my case.

2021-09-22 02:42:42 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)