Όλα τα μηνύματα

Ερ: Takeoff weight 243 g including battery?

Ερώτηση από Gigio επί 2020-09-24 12:32:00

Kithlywas Yesm including the battery

2020-10-12 02:10:15 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: can you see a photo of the remote control?

Ερώτηση από Gigio επί 2020-09-24 12:32:49

Satnav8 yes, you see in the decription

2020-10-08 02:12:12 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: can you install an sd card?

Ερώτηση από Gigio επί 2020-09-12 08:53:59

benjdu63 i dont think its like eachine ex5

2020-09-19 02:45:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)