Όλα τα μηνύματα

Ερ: this can be controlled by the motherboard?

Ερώτηση από rynmls επί 2021-09-07 06:44:04

eftihiss yes

2022-02-12 12:40:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: hi is global version ?

Ερώτηση από Gman52 επί 2021-05-18 06:12:59

rynmls sorry. nope

2022-01-16 02:13:35 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: 2020 Model?

Ερώτηση από BG183525525 επί 2020-08-16 01:56:23

rynmls mine which purchased recently is 2020 model..

2021-09-25 04:54:59 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: has Chinese firmware ? and will work to Greece ? thanks

Ερώτηση από Gman52 επί 2021-05-19 04:40:22

rynmls yes. still chinese firmware. it is working here in qatar. so probably it will work as well in your country

2021-09-25 04:54:20 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)