Όλα τα μηνύματα

Ερ: does it have a x30 or x60 connector for the battery?

Ερώτηση από ftibbling επί 2017-12-09 02:52:06

Felicia It is XT30.

2017-12-14 01:55:48 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)