Όλα τα μηνύματα

Ερ: what is the Voltage output this ptojector requires?

Ερώτηση από BG531551450 επί 2022-03-28 03:18:07

BG175010637 AC adapter data: Input: 100-240VAC 50-60Hz 0,8A Output: 12VDC 1,5A 18W max

2022-03-31 11:51:05 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Does the cable microphone works with Windows PC

Ερώτηση από BG175010637 επί 2020-12-05 11:28:59

BG990852 no

2021-01-06 03:06:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Por que ainda não recebi? a entrega está atrasada faz um bom tempo.

Ερώτηση από BG534137511 επί 2020-12-26 09:52:13

BG175010637 Thisis customer to user questionnaire You need to ask the sales staff.

2020-12-26 08:38:36 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: ci sono sconti per 25 pezzi?

Ερώτηση από BG131412545 επί 2020-11-20 06:48:18

BG175010637 Thisis customer to user questionnaire You need to ask the sales staff.

2020-12-26 08:38:08 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Does the headset and cable microphone works on a Windows PC

Ερώτηση από BG175010637 επί 2020-12-05 11:33:45

Rickshaw Yes, but this product is not a headset, it is a replacement cord for the headset

2020-12-07 12:44:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)