Όλα τα μηνύματα

Will Dunn You have a 4 in 1 internal module installed. It allows you to connect to over 40 different kinds of receivers. Also can purchase the Crossfire External module for 5 in 1 connectivity with advanced range extended. Plus you can use the internal module for trainer setups to another radio, while using Crossfire module to connect to RC of choice.

2022-02-08 11:21:10 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: It will come with Caddx Polar?

Ερώτηση από mauriciosantana επί 2021-07-30 02:11:11

Infinite_Ouroboros No, it comes with the nebular nano. They won't change the listing until all the nano units have been sold out.

2021-08-14 01:33:57 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: is this god for fpv soldring drone

Ερώτηση από BG101054458 επί 2021-08-14 11:28:30

Infinite_Ouroboros Yes, it's good enough as a starter kit. The heat gun is especially useful. Built several drones with this kit before upgrading to the ts100

2021-08-14 01:32:28 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)