Όλα τα μηνύματα

ruthart Use a knife with a strong blade and pry it open at the corners. You have to apply some force but I was able to open it. The LED is next to the battery area.

2020-05-15 10:28:02 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

SanjayMistry Hi Alfred, As per previous question to the other buyer, I am also looking at building a drone, would you be willing to give me advise on what I need to buy in order build it from ground up?

Alfred 14/08/2019
0
Σχόλια (1)

Ερ: can these run on 12v from car power? I.e a range from 11.5 to 14.2 v?

Ερώτηση από SanjayMistry επί 2019-04-02 02:34:06

Fumosity White / Warm White / Blue can work for DC3-3.7V. And red can work for DC2-2.6V.

2019-04-30 03:24:40 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: why i cant buy this product

Ερώτηση από feri_maroza επί 2018-09-11 08:25:38

SanjayMistry Is there app on IOS? I have apple phone.

2018-10-11 08:04:57 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (8)

Ερ: Does this unit come installed with XBMC?

Ερώτηση από SanjayMistry επί 2018-06-23 10:58:19

Advanced no, but you can install kodi

2018-06-30 12:52:45 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)